Terms & Conditions


นโยบายการประมูลสินค้าของเรา


สินค้าที่ประมูลนั้น ทางเราเป็นเพียงตัวกลางในการดำเนินการประมูลระหว่างลูกค้าและระบบ Yahoo Auction Japan เท่านั้น หากเกิดปัญหาอย่างใดอย่างนึง ที่อยู่นอกเหนือจากการดำเนินการเป็นตัวกลางในการติดต่อ ทางเราจะขอสงวนสิทธิไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


ยกตัวอย่างกรณีที่นอกเหนือการรับผิดชอบของเรา เช่น

  • กรณีร้านค้าส่งสินค้าปลอมให้ลูกค้า ทางเราสามารถดำเนินการได้เพียงแค่แจ้งให้ทางเว็บไซต์ Yahoo Auction ทราบเพื่อรายงานเท่านั้น ไม่สามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนของ หรือแลกคืนได้ ในจุดนี้ทางลูกค้าต้องตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าให้ดีก่อนประมูล

  • กรณีสินค้าเสียหาย แตกหัก หรือใช้งานไม่ได้ หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเสียหายมาจากร้านค้าที่ประมูล ทางเราจะทำการติดต่อร้านค้าเพื่อสอบถามรายละเอียดและทำการเคลมสินค้า แต่หากกรณีร้านค้าไม่มีการติดต่อกลับ หรือไม่รับผิดชอบ ทางเราไม่สามารถที่จะชดเชยค่าสินค้าเองให้ได้ กรณีนี้ทางเราทำได้แค่เพียงรายงานให้ Yahoo Auction Japan ทราบ กรณีที่ทางร้านค้าให้ส่งของกลับคืน กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งของกลับคืน โดยปกติทางร้านค้าจะไม่รับผิดชอบในส่วนค่าส่งนี้ ลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าส่งของกลับเอง

  • กรณีการขนส่งของ O-miya Shipping หากสินค้าไม่เป็นไปตามกฏของการขนส่ง เช่น มีสินค้าต้องห้าม ขนาดสินค้าผิดขนาด หรือ ทางขนส่งไม่สามารถขนส่งออกมาไทยให้ได้ เราจะ

  • จัดส่งให้ได้เฉพาะที่อยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น

  • กรณีลูกค้าต้องการให้ติดต่อสอบถามกับร้านค้าโดยตรงเกี่ยวกับสินค้า ทางเราไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากการติดต่อสอบถามกับทางร้านค้า นานมากกว่าที่ร้านค้าจะตอบกลับเพื่อแจ้งรายละเอียด จึงจะกลายเป็นการรอคำตอบที่ค่อนข้างยาวนาน ทางเราเลยขอไม่ดำเนินการตรงนี้ให้ลูกค้า

  • สินค้าที่ประมูลชนะแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกๆกรณี หรือกรณีสินค้าล่าช้า ทางเราก็ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่จะทำการติดตามคนขายเพื่อเร่งให้ส่งของให้เร็วที่สุด ทางเราจะพยายามเต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ลูกค้าโปรดระมัดระวังผู้ขายที่มีคะแนนประเมินการขายที่ติดลบมาก หรือผู้ขายหน้าใหม่ ที่มีคะแนนฟีดแบคไม่ถึง 5 รายการ โปรดหลีกเลี่ยงประมูลรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์กับตัวของลูกค้าเอง


ข้อตกลงในการประมูลสินค้ากับเรา
-
เมื่อประมูลชนะแล้ว และสินค้ามาถึงโกดังYamazaki Shipping แล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกสินค้าได้ทุกๆ กรณี
-
ในกรณีเมื่อทาง O-miya  Shipping แจ้งค่าส่งให้ลูกค้าทำการชำระและเตรียมจัดส่งมาไทย ถ้าลูกค้าขอไม่รับสินค้าและไม่ต้องการให้ส่งมาไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งภายในญี่ปุ่นจากคนขายมาที่โกดังในญี่ปุ่น รวมถึงค่ากำจัดสินค้าที่ในญี่ปุ่นต้องจ่าย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระ โดยจะต้องรีบแจ้งหลังจากสินค้าถึงโกดังในญี่ปุ่นภายใน 7 วันเท่านั้น ในกรณีนี้หากมีสินค้าที่ค้างรอการชำระค่าส่งกับ O-miya Shipping เกินจำนวนค่าส่ง 5,000 ทางเราจะทำการระงับการถอนเงิน และการประมูลชั่วคราว จนกว่าลูกค้าจะชำระค่าส่งทั้งหมดเรียบร้อย

(เนื่องจากสินค้าที่มาถึงโกดังO-miya  shipping ซึ่งเป็นผู้ให้บริการส่งของของเรา ทาง O-miya จะทำการรับ Order เพื่อรอการจัดส่งทันที ซึ่งในการค้างชำระค่าส่ง ทางเราเองก็จะถูกเก็บค่า เก็บรักษา เพื่อฝากของไว้ จึงทำให้หากมีกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าส่ง ทางเราจึงต้องขอสงวนสิทธิระงับสินค้าและการถอนทุกรายการ จนกว่าจะชำระค่าส่งทั้งหมดเรียบร้อย)

-
กรณีตามสินค้าที่กำลังจัดส่งมาไทย ทางเราเป็นเพียงตัวกลางที่เชื่อมระบบกับ O-miya Shipping สถานะการจัดส่งสินค้าระหว่างญี่ปุ่นมาไทย ลูกค้าสามารถเช็คสถานะผ่านทางเวปไซด์ของ O-miya Shipping ได้โดยตรง

การรับประกันสินค้าในกรณีลูกค้าต้องการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณี

1.ไม่ได้รับสินค้าจากคนขาย

2.สินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่งในญี่ปุ่น

3.สินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่งมาไทย


ลูกค้าสามารถทำการเลือกความคุ้มครองการซื้อประกันภัยเพิ่มได้ โดยคิดค่าเบี้ยประกันภัย 1% ของราคาสินค้าที่ชนะการประมูล


ประกันสินค้า วงเงินที่รับผิดสูงสุดต่อ 1 รายการ ไม่เกิน 20,000 บาท


*การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองในกรณีสินค้าปลอมหรือสินค้าไม่เหมือนตามรูปที่คนขายลงประมูล

เนื่องจากการพิสูจน์ว่าเป็นสินค้าปลอม กระทำการพิสูจน์ได้ยากแล้วใช้ระยะเวลาที่นาน*
นโยบายการขนส่งสินค้าของ O-miya Shipping
ในการขนส่งของเรานั้น เราได้ทำการส่งมอบต่อไปให้ทาง O-miya Shipping เป็นผู้จัดส่งของกลับมาไทย โดยที่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนนี้ เราเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อการจัดซื้อ ระหว่างลูกค้ากับ Yahoo Auction Japan เท่านั้น


ในส่วนของการขนส่ง ลูกค้าควรทราบเงื่อนไข และอัตราค่าขนส่งให้ถี่ถ้วน เนื่องจากเมื่อลูกค้าประมูลสินค้าชนะเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งภายในญี่ปุ่น ทางเราจะแจ้งให้ร้านค้าส่งสินค้าไปที่โกดังของ O-miya Shipping ในญี่ปุ่น เลยทันที รบกวนลูกค้าตรวจสอบ ประเภทสินค้า ขนาดสินค้า ประเภทการจัดส่ง ประเมินค่าใช้จ่ายค่าส่งสินค้าทั้งในญี่ปุ่นและส่งมาไทย ให้ถี่ถ้วนก่อนประมูลทุกครั้ง เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาด


โดยเงื่อนไขการจัดส่งของ O-miya Shipping มีดังต่อไปนี้


เงื่อนไขการขนส่ง

  • สินค้าประเภทอะไหล่รถ ขนาดกว้าง ยาว สูง ด้านใดด้านนึง ต้องไม่เกิน 80 cm (หากสินค้าขนาดใหญ่เกิน 80 cm จะทำการคิดค่าขนส่งโดยคำนวนแบบเป็นปริมาตรการขนส่ง ซึ่งค่าส่งจะสูงมาก โปรดสอบถามค่าส่งสินค้าขนาดใหญ่ ก่อนการประมูลทุกครั้ง)

  • สินค้าต้องไม่ใช่สินค้าอยู่ในหมวดสินค้าต้องห้าม (ตรวจสอบรายการสินค้าต้องห้าม คลิก)

  • ระยะเวลาการขนส่งจะเป็นไปตามที่ทาง O-miya แจ้งให้ทราบ ระยะเวลาการขนส่ง อยู่ระหว่าง 30-60 วันโดยประมาณ โดยการขนส่งทางเรือ บางช่วงอาจมาถึงไวกว่า หรือ ว่าช้าเนื่องจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ ถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขตามกำหนดระยะเวลาการขนส่ง 30-60 วัน จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือเคลมเรื่องระยะเวลาขนส่งในทุกกรณี


  • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการส่งได้หลังจากชนะประมูลแล้ว 1 วัน หากต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดส่ง ต้องทำก่อนที่สินค้าจะมาถึงโกดัง O-miya Shipping และจะมีค่าบริการการเปลี่ยนอยู่ที่ 300 บาท ต่อรายการ